Bezpečnostní pokyny půjčovny paddleboardů

 1. Při jízdě na paddleboardu vždy používejte záchrannou vestu, musí ji mít každá osoba na palubě.
 2. Při použití paddleboardu na řece doporučujeme použít vodáckou helmu.
 3. Na moři a na větších vodních plochách používejte nožní leash (lanko, kterým spojíte paddleboard s nohou), zabrání uplavání a ztrátě plováku. Při použití na řekách naopak použití leasche nedoporučujeme.
 4. V případě pádlování na moři byste měli být dobře informováni o přílivu a odlivu, místních proudech a vlnách. Nepodceňujte situaci a nepřeceňujte své schopnosti.
 5. Nevyjíždějte do bezprostřední blízkosti plavců a osobních plavidel.
 6. Nenechávejte paddleboard táhnout za jiným plavidlem, ani ho k táhnutí nepoužívejte.
 7. Nepřevážejte na paddleboardu předměty s ostrými hranami. Chraňte paddleboard před jakýmkoliv kontaktem s ostrými předměty.
 8. Paddleboard nepoužívejte, pokud máte podezření na závadu nebo únik vzduchu. Pokud dojde během plavby k úniku vzduchu, zachovejte chladnou hlavu a pádlujte zpět na pobřeží pomocí vztlaku zbývajících vzduchových komor.
 9. Před vyplutím důkladně zvažte všechna možná rizika okolního prostředí a zohledněte svůj zdravotní stav. Také si dobře zkontrolujte své vybavení, aby bylo řádně nachystané a nebylo nijak poškozené.
 10. Paddleboard používejte pouze v případě, že síla větru nepřekračuje 4 m/s a výška vln se pohybuje do 0,3 m.
 11. Sledujte předpověď počasí a dávejte pozor na vodní proudy a povětrnostní podmínky. Nezapomínejte, že počasí se může rapidně měnit. Mějte vždy v záloze plán na bezpečné ukrytí. Děti mohou paddleboard používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Proudění vody/větru směrem od pobřeží představuje bezpečnostní riziko.